Vitajte v novom svete poistenia

Inak a prispôsobivo

Vďaka tomu, že sme mladá poisťovňa, prinášame na trh schopnosť čo najlepšie uspokojiť neustále sa meniace potreby našich klientov. Prispôsobivosť, naša kľúčová kompetencia, nám umožňuje chrániť a rozvíjať ich majetok po celý život najlepším možným spôsobom. Našou ambíciou je stať sa klientovým hlavným partnerom pre správu financií a znížiť tak potrebu samostatných poistných alebo investičných produktov.


Naším poslaním je vytvárať portfólio finančných/poistných produktov, ktoré sa klientom páčia, ktorým dôverujú, a ktoré budú ďalej odporúčať rodine a priateľom. Snažíme sa budovať spoločnosť, v ktorej zamestnanci radi pracujú a naši spoločníci sa stotožňujú so spôsobom, akým našim klientom prinášame istotu.

Inovatívne poistné produkty

Spoločnosť sme založili s cieľom priniesť na trh množstvo inovácií, ktoré zvýšia hodnotu a transparentnosť pre klientov. 

Okrem iného dokážeme poskytnúť rodinám poistenie pre prípad smrti, vážnych chorôb, úrazu a invalidity a to všetko v rámci jednej zmluvy, ktorá je dostatočne flexibilná, aby sa mohla prispôsobiť zmenám, ktoré život prináša.

Spoznajte Inovácie

Rôznorodé a účinné fondy

Klienti, ktorí chcú dlhodobo zhodnocovať svoj majetok, majú prístup k mnohým rôznorodým investičným možnostiam. Poistné fondy je možné individuálne zvoliť tak, ako to vyžadujú rôzne typy a potreby tých, ktorý chcú investovať. 

Rovnako ako všetky možnosti, ktoré NOVIS ponúka, je možné čokoľvek a kedykoľvek meniť.

Spoznajte Poistné Fondy

Úspech a ambície

Za prvých desať rokov sme dosiahli rýchlu medzinárodnú expanziu a pôsobivý finančný rast.

Profitabilná

Spoločnosť bola založená v roku 2013 a už v druhom roku pôsobenia na trhu je bola zisková a z roka na rok stále rastie. Centrála je situovaná v Bratislave a v súčasnej dobe pôsobíme v 11 európskych krajinách.

Nevyužívame sieť viazaných obchodných zástupcov, radšej spolupracujeme so stálymi distribučnými partnermi na jednotlivých trhoch, ktorí svojim klientom dokážu odovzdať hodnotu našich inovatívnych riešení.

Spoznajte Finančné údaje a ocenenie

Medzinárodná

Od svojho založenia pôsobíme v nadnárodnom meradle a máme viac ako 20 akcionárov zo šiestich rôznych krajín. Konzorcium popredných zaisťovateľov z Francúzska, Nemecka, Švajčiarska, Španielska a Bermúd poskytuje finančnú kapacitu na podporu našej rýchlej medzinárodnej expanzie.

Okrem tejto časom preverenej spolupráce sme zaistili významné finančné prostriedky od poskytovateľov poistenia viazaného na cenné papiere.

Spoznajte Náš Ekosystém

Trhy

V súčasnej dobe poskytujeme služby klientom v 11 európskych krajinách: Česko, Fínsko, Island, Taliansko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko a Švédsko.

Spoznajte NOVISland